Pendekar dan jagoan identik dengan seseorang yang hebat, tangguh, bijaksana menghadapi masalah di dalam keadaan yang mendesak. Pada saaat ini kejahatan dunia semakin marak yang membahayakn korban hingga menelan