Melaksanakan sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Seorang muslim yang taat akan mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam dengan jumlah total 17 rakaat, dan ditambah

Puasa adalah rukun islam ke empat. Puasa terbagi 2 yakni puasa wajib dan puasa sunnah. Salah satu puasa sunnah yakni PUASA ARAFAH. Puasa arafah dilaksanakan ketika jamaah haji melakukan wukuf